خبرخوان
سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی در حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه با موضوع حمایت از کالای ایرانی براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی در حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه با موضوع حمایت از کالای ایرانی براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

...

نشست بصیرتی ,اخلاقی,معرفتی واعتقادی مورخ97/3/7 در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج فاطمیه قنات ملک با سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابر برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

نشست بصیرتی ,اخلاقی,معرفتی واعتقادی مورخ97/3/7 در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج فاطمیه قنات ملک با سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابر برگزار شد

...

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد الرضاء(ع)شهرستان رابر توسط گروه جهادی حلقه صالحین واحد های مقاومت فلسطین برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد الرضاء(ع)شهرستان رابر توسط گروه جهادی حلقه صالحین واحد های مقاومت فلسطین برگزار شد

?   ? ? ? ? ? ? ? ...

گزینش فرمانده حوزه(طرح یاوران ولایت) توسط فرمانده حوزه درواحد های مقاومت بسیج مدارس شهرستان رابر برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

گزینش فرمانده حوزه(طرح یاوران ولایت) توسط فرمانده حوزه درواحد های مقاومت بسیج مدارس شهرستان رابر برگزار شد

...

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد جامع شهرستان رابر توسط فرمانده حوزه دانش آموزی وفرمانده واحدواعضاء شوراءانجام شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد جامع شهرستان رابر توسط فرمانده حوزه دانش آموزی وفرمانده واحدواعضاء شوراءانجام شد

...

غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر

...

به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابروومسئول محترم حوزه نمایندگی ورئیس اداره آموزش وپرورش رابر وبسیجیان انجام شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابروومسئول محترم حوزه نمایندگی ورئیس اداره آموزش وپرورش رابر وبسیجیان انجام شد

...

توسط حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه سپاس از معلم به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم انجام شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

توسط حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه سپاس از معلم به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم انجام شد

...

سرکشی از خانواده شهید آقا ملایی توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابرومسئول محترم حوزه نمایندگی وجمعی ازبسیجیان به مناسبت سالگرد استاد شهید مطهری (ره) ومقام معلم صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سرکشی از خانواده شهید آقا ملایی توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابرومسئول محترم حوزه نمایندگی وجمعی ازبسیجیان به مناسبت سالگرد استاد شهید مطهری (ره) ومقام معلم

...

آرشیو
11111
غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر

11111
سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج عصمتیه قنات ملک به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه واهداء گل به معلمان توسط فرمانده واحد واعضاء حلقه صالحین به مناسبت هفته معلم صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج عصمتیه قنات ملک به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه واهداء گل به معلمان توسط فرمانده واحد واعضاء حلقه صالحین به مناسبت هفته معلم

11111
به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش وعقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب(ع)قنات ملک با حضور مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش وعقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب(ع)قنات ملک با حضور مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد

11111
نوحه خانی وسینه زنی حلقه صالحین مدرسه آیت الله سعیدی سیه بنوئیه به مناسبت ایام فاطمیه(س) صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

نوحه خانی وسینه زنی حلقه صالحین مدرسه آیت الله سعیدی سیه بنوئیه به مناسبت ایام فاطمیه(س)

11111
بازدید فرمانده حوزه شهید فهمیده شهرستان رابر از حلقه صالحین طرح رهبر کوچک مدرسه آیت الله سعیدی سیه بنوئیه صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

بازدید فرمانده حوزه شهید فهمیده شهرستان رابر از حلقه صالحین طرح رهبر کوچک مدرسه آیت الله سعیدی سیه بنوئیه

11111
حلقه صالحین طرح رهبر کوچک با سخنرانی مسئول تعلیم وتربیت سپاه شهرستان رابر در مدرسه بلال حبشی وآیت الله سعیدی برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

حلقه صالحین طرح رهبر کوچک با سخنرانی مسئول تعلیم وتربیت سپاه شهرستان رابر در مدرسه بلال حبشی وآیت الله سعیدی برگزار شد

11111
بازدید فرمانده حوزه ازفضا سازی واحد مقاومت دانش آموزی حضرت معصومه سیه بنوئیه شهرستان رابر با حال وهوای ایام فاطمیه(س)توسط حلقه صالحین صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

بازدید فرمانده حوزه ازفضا سازی واحد مقاومت دانش آموزی حضرت معصومه سیه بنوئیه شهرستان رابر با حال وهوای ایام فاطمیه(س)توسط حلقه صالحین

11111
بازدید فرمانده حوزه ازنمایشگاه عکس یتیم خانه ایران حلقه صالحین واحد مقاومت مدرسه اباصالح المهدی(عج)در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

بازدید فرمانده حوزه ازنمایشگاه عکس یتیم خانه ایران حلقه صالحین واحد مقاومت مدرسه اباصالح المهدی(عج)در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

11111
نشست معرفتی وبصیرتی واحدهای مقاومت اباصالح المهدی(عج)ورسالت با سخنرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابر به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

نشست معرفتی وبصیرتی واحدهای مقاومت اباصالح المهدی(عج)ورسالت با سخنرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابر به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

آرشیو
غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر

سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب (ع)اسلام آبادبه مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب (ع)اسلام آبادبه مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش وعقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب(ع)قنات ملک با حضور مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش وعقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب(ع)قنات ملک با حضور مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد

سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علامه طباطبایی در مورد مسائل احکام مورخ 97/01/28 صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علامه طباطبایی در مورد مسائل احکام مورخ 97/01/28

بازدید فرمانده حوزه از حلقه صالحین واحد مقاومت اباصالح المهدی (عج) شهرستان رابر درایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

بازدید فرمانده حوزه از حلقه صالحین واحد مقاومت اباصالح المهدی (عج) شهرستان رابر درایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

بازدید فرمانده حوزه ازنمایشگاه عکس یتیم خانه ایران حلقه صالحین واحد مقاومت مدرسه اباصالح المهدی(عج)در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

بازدید فرمانده حوزه ازنمایشگاه عکس یتیم خانه ایران حلقه صالحین واحد مقاومت مدرسه اباصالح المهدی(عج)در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

حضور پرشکوه حلقه های صالحین وواحد های مقاومت مدارس در راهپیمایی 22بهمن96 صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

حضور پرشکوه حلقه های صالحین وواحد های مقاومت مدارس در راهپیمایی 22بهمن96

پیوستن فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابرومسئولین و حلقه صالحین دانش آموزان به  کمپین ذوالفقار یار خراسانیم در شهرستان رابر به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

پیوستن فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابرومسئولین و حلقه صالحین دانش آموزان به کمپین ذوالفقار یار خراسانیم در شهرستان رابر به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

پیوستن حلقه صالحین مدرسه راهنمایی شهید بهشتی به کمپین ذوالفقار یار خراسانیم در شهرستان رابر به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

پیوستن حلقه صالحین مدرسه راهنمایی شهید بهشتی به کمپین ذوالفقار یار خراسانیم در شهرستان رابر به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

آرشیو
غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر

اردوهای عملی آمادگی دفاعی مرحله سوم مدارس باحضور فرمانده محترم ناحیه در شهرستان رابر برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

اردوهای عملی آمادگی دفاعی مرحله سوم مدارس باحضور فرمانده محترم ناحیه در شهرستان رابر برگزار شد

سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب (ع)اسلام آبادبه مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه رابر در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب (ع)اسلام آبادبه مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش وعقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب(ع)قنات ملک با حضور مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت گرامیداشت سالگردشهادت استاد شهید مطهری(ره)وهفته تربیت وآموزش وعقیدتی سیاسی ومعلم در بسیج وسپاه غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج علی ابن ابی الطالب(ع)قنات ملک با حضور مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد

اردوی آمادگی دفاعی مرحله سوم متوسطه دوم در واحد مقاومت شبانه روزی تاج الدینی وعصمتیه شهرک با سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

اردوی آمادگی دفاعی مرحله سوم متوسطه دوم در واحد مقاومت شبانه روزی تاج الدینی وعصمتیه شهرک با سخنرانی حاج آقا محمدی مسئول محترم حوزه نمایندگی برگزار شد

اردوی آمادگی دفاعی مرحله دوم متوسطه اول واحد مقاومت بسیج حضرت زینب (س)با سخنرانی فرمانده سپاه شهرستان رابر مورخ 96/12/2برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

اردوی آمادگی دفاعی مرحله دوم متوسطه اول واحد مقاومت بسیج حضرت زینب (س)با سخنرانی فرمانده سپاه شهرستان رابر مورخ 96/12/2برگزار شد

اردوی آمادگی دفاعی مرحله دوم متوسطه اول در مدرسه آیت الله سعیدی سیه بنوئیه وبلال حبشی برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

اردوی آمادگی دفاعی مرحله دوم متوسطه اول در مدرسه آیت الله سعیدی سیه بنوئیه وبلال حبشی برگزار شد

برگزاری اردوی آمادگی دفاعی مرحله دوم متوسطه اول واحد مقاومت مدرسه رسالت واباصالح المهدی (عج)مورخ96/11/23 صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

برگزاری اردوی آمادگی دفاعی مرحله دوم متوسطه اول واحد مقاومت مدرسه رسالت واباصالح المهدی (عج)مورخ96/11/23

بازدید فرمانده حوزه ازنمایشگاه عکس یتیم خانه ایران حلقه صالحین واحد مقاومت مدرسه اباصالح المهدی(عج)در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

بازدید فرمانده حوزه ازنمایشگاه عکس یتیم خانه ایران حلقه صالحین واحد مقاومت مدرسه اباصالح المهدی(عج)در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

آرشیو