خبرخوان
Previous
Next

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "صالحین"

سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی در حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه با موضوع حمایت از کالای ایرانی براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی در حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه با موضوع حمایت از کالای ایرانی براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

...

نشست بصیرتی ,اخلاقی,معرفتی واعتقادی مورخ97/3/7 در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج فاطمیه قنات ملک با سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابر برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

نشست بصیرتی ,اخلاقی,معرفتی واعتقادی مورخ97/3/7 در حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج فاطمیه قنات ملک با سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابر برگزار شد

...

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد الرضاء(ع)شهرستان رابر توسط گروه جهادی حلقه صالحین واحد های مقاومت فلسطین برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد الرضاء(ع)شهرستان رابر توسط گروه جهادی حلقه صالحین واحد های مقاومت فلسطین برگزار شد

?   ? ? ? ? ? ? ? ...

گزینش فرمانده حوزه(طرح یاوران ولایت) توسط فرمانده حوزه درواحد های مقاومت بسیج مدارس شهرستان رابر برگزار شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

گزینش فرمانده حوزه(طرح یاوران ولایت) توسط فرمانده حوزه درواحد های مقاومت بسیج مدارس شهرستان رابر برگزار شد

...

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد جامع شهرستان رابر توسط فرمانده حوزه دانش آموزی وفرمانده واحدواعضاء شوراءانجام شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت ماه مبارک رمضان غبار روبی مسجد جامع شهرستان رابر توسط فرمانده حوزه دانش آموزی وفرمانده واحدواعضاء شوراءانجام شد

...

غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

غبار روبی مسجدصاحب الزمان (عج)سیه بنوئیه به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج آیت اله سعیدی شهیدفهمیده شهرستان رابر

...

به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابروومسئول محترم حوزه نمایندگی ورئیس اداره آموزش وپرورش رابر وبسیجیان انجام شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم غبار روبی قبور مطهر شهداء توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابروومسئول محترم حوزه نمایندگی ورئیس اداره آموزش وپرورش رابر وبسیجیان انجام شد

...

توسط حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه سپاس از معلم به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم انجام شد صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

توسط حلقه صالحین واحد مقاومت فاطمیه سپاس از معلم به مناسبت گرامیداشت سالگرد استاد شهید مطهری(ره)ومقام معلم انجام شد

...

سرکشی از خانواده شهید آقا ملایی توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابرومسئول محترم حوزه نمایندگی وجمعی ازبسیجیان به مناسبت سالگرد استاد شهید مطهری (ره) ومقام معلم صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

سرکشی از خانواده شهید آقا ملایی توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رابرومسئول محترم حوزه نمایندگی وجمعی ازبسیجیان به مناسبت سالگرد استاد شهید مطهری (ره) ومقام معلم

...

حضورگروه جهادی حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج فلسطین در نمازجمعه به مناسبت سالگرد استاد شهید مطهری(ره) ومقام معلم صالحین حوزه شهید فهمیده رابر

حضورگروه جهادی حلقه صالحین واحد مقاومت بسیج فلسطین در نمازجمعه به مناسبت سالگرد استاد شهید مطهری(ره) ومقام معلم

...